Junior koncert:
autorská tvorba
Davida Vlčka

pondělí 4. 12. v 19:00
Kaple Božího Těla
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

1. David Vlček: Horské údolí
Veronika Bartáková – příčná flétna, Naďa Spálená – klavír, David Vlček – zvonkohra

2. Daniel Hodgkins: Next To Me
Daniel Hodgkins – zpěv, klavír

3. David Vlček: Balada (Vodníkova prosba)
David Vlček – klavír

4. David Vlček: Mlhy nad řekou (Pop balade)
Daniel Hodgkins – zpěv, Veronika Bartáková – příčná flétna, David Vlček – klavír, Naďa Spálená – klavír

5. David Vlček: Prelude per flute
Veronika Bartáková – příčná flétna

6. David Vlček: Pohledy do slunce – Svitava, Lunapark
Arnau Petřivalský – zpěv, David Vlček – klavír

7. David Vlček: Poštovský panáček (variace na lidovou píseň)
David Vlček – klavír

8. Hana Švajdová: Pírka ve větru
Veronika Bartáková – příčná flétna, Naďa Spálená – klavír

9. David Vlček: Ballade and Scherzino
Arnau Petřivalský – housle, David Vlček – klavír

10. Hana Švajdová: Cesty otázek – 1. Vím.. 2. Tam.. 3. Věřím..
Markéta Israel Večeřová – zpěv, Hana Švajdová – klavír

11. David Vlček: Tři scherza pro klavír: 1. Train scherzo / 2. Old Vienna Scherzo / 3. Scherzo ostinato
David Vlček – klavír, Daniel Hodgkins – bicí j. h.

Účinkující žáci jsou ze tříd:
PhDr. Hana Švajdová – klavír, skladba
Mgr. Markéta Israel Večeřová – zpěv
BcA. Radana Přikrylová – příčná flétna
MgA. Jiří Pospíchal – housle (konzervatoř Brno)

David Vlček
(*2005) 

David Vlček je žákem ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, kde studoval 13 let hru na klavír a v současnosti se věnuje oboru skladba ve třídě PhDr. Hany Švajdové. Improvizací a skladbou se soustředěně zabývá asi 4 roky, rád spolupracuje se svými přáteli a nechává se inspirovat hudbou a děním kolem sebe. Rád by se skladbě věnoval profesionálně, proto si podal přihlášku ke studiu oboru skladba na HAMU a JAMU.

Výrazným posunem na této cestě byla pro něj stipendijní akademie MenArt, kde je již letos podruhé. Poprvé před 2 lety byl stipendistou ve skupině Marcela Bárty, který ho naučil především formu a vnímání času skladby. Dále mu rozšířil obzory, co se týče spektra hudebních nástrojů. Celé to nakonec vyústilo absolventským koncertem v DOXu, kde zazněly skladby mladých autorů s profesionální kapelou. Tento rok je v MenArtu stipendistou ve skupině Beaty Hlavenkové, která se je pro něj obrovskou inspirací, zejména v oboru filmová hudba.

Za poslední roky se David Vlček zúčastnil improvizačních workshopů pod vedením Eduarda Douši, Petra Bazaly, Jiřího Pazoura, dále přehlídek Metodického centra JAMU Brno a festivalu Hudba bez hranic. V říjnu 2022 v Olomouci doprovázel na klavír japonského zpěváka Noritaro Dei, který zde vystupoval jako host PdF UP. Jednalo o improvizované doprovody ve stylu japonské hudby. Byl to jeho první profesionální koncert.

Dvakrát se také účastnil skladatelské soutěže ZUŠ. V roce 2022 získal stříbrné pásmo, letošní rok obdržel zlaté a postoupil do 2. kola, kde vybojoval rovněž zlaté pásmo. Díky spolupráci s nakladatelstvím Portedo vyšly některé jeho skladby, nejprve ve „Sborníku doby coronavirové“ v roce 2019 a teď i vítězné skladby 1. kola skladatelské soutěže ZUŠ.
Jeho skladby zazněly i na koncertech Klubu moravských skladatelů Brno, na festivalu instruktivní literatury „Gradus ad Parnassum“ Fakulty umění univerzity Ostrava, festivalu „Česká klavírní moderna dětem“ Praha a na Mezinárodním festivalu Magický klavír Opava. V létě 2023 se zúčastnil sympozia hudebníků a skladatelů pro perkusní nástroje, pořádaném JAMU Brno v Trstěnicích.  

Daniel Hodgkins
(*2004)

Daniel Hodgkins je absolventem oboru klavír a skladba na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc ve třídě PhDr. Hany Švajdové. Skladbě se věnuje asi 3 roky, jeho doménou jsou zejména populární písně s doprovodem klavíru a kytary. V roce 2022/2023 byl stipendistou akademie MenArt ve třídě Beaty Hlavenkové a tato inspirující spolupráce ho natolik ovlivnila, že složil úspěšně přijímací zkoušky a od září 2023 studuje obor zvuková tvorba na HAMU Praha. Díky MenArt dostal obrovskou příležitost zúčastnit se sympozia Composers Summit Prague 2023, kde se setkal s hollywoodskými skladateli filmové hudby Christopher Youngem, Jeffem Bealem a zejména s Harrym Gregson-Williamsem.

V současnosti se dále věnuje své tvorbě, což předvedl 10. listopadu na koncertě absolventů MenArt „Hudební Odyssea“ spolu s Beatou Hlavenkovou v Artiu Žižkov Praha. Díky spolupráci s nakladatelstvím Portedo vyšly některé jeho skladby ve „Sborníku doby coronavirové“ v roce 2019. Jinak nahrává svou tvorbu pro sociální média a koncertuje v kapele se svým otcem.  

PhDr. Hana Švajdová

PhDr. Hana Švajdová je v současné době vedoucí klavírního oddělení ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a krajským metodikem oboru skladba (Olomoucký kraj). Své žáky vede cestou kreativní tvorby a improvizace. S úspěchem se spolu účastní mnoha improvizační přehlídek, soutěží, festivalů i nejrůznějších projektů. Spolupracují se Společností českých skladatelů Praha na cyklu koncertů „Skladatelé dětem – děti skladatelům“, s Klubem moravských skladatelů Brno na cyklech koncertů „Od Janáčka k dnešku“ a na projektech Českého rozhlasu při premiérových prezentacích notových publikací Edice ZUŠ. Dále spoluzaložila festival improvizace a skladby pro žáky ZUŠ „Hudba bez hranic“, který dává prostor pro kreativní tvorbu žáků i jejich pedagogů.

Sama se věnuje skladatelské činnosti od roku 2015, od prosince roku 2017 je členem Klubu moravských skladatelů Brno. Nakladatelství Musica Gioia Praha si vybralo do alba českých skladatelek „Barvy duhy“ (které vyšlo u příležitosti prvního ročníku festivalu „Česká klavírní moderna dětem“ v lednu 2017) její dvě skladby – „Malý princ – Poslední noc na zemi“ a „Chorál“. V nakladatelství Lynx Brno pak vyšly její čtyři tematická alba: „(Ne)všední příběhy“ (pro klavír – leden 2018), „Malá suita pro kočku“ (pro klavír/cembalo – září 2018), „Hravé písničky I.“ (pro zobcovou flétnu a klavír – listopad 2019) a „Co život dal a vzal…“ (pro klavír + 2 bonusové skladby komorní hry – listopad 2021). V roce 2023 pak vyšla v nakladatelství eNoty.eu její poslední sbírka skladeb pro trombon „Nezbedné písničky“.