Sára Medková, Ivo Medek, Vít Zouhar:
Sara'smile

pondělí 28. listopadu 2022 v 17:00 hodin
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Kaple Božího Těla, Univerzitní 3, Olomouc 

Sara'smile

Sára Medková: klavír, hlas
Ivo Medek: dětské hračky, perkuse
Vít Zouhar: laptop

video: Lukáš Medek
režie: Rocc 

Nový multimediální operní projekt autorského kompozičního týmu Sára Medková, Ivo Medek, Vít Zouhar s videem Lukáše Medka a v režii Rocca přináší osobní výpověď s fragmenty smíchu a zapomenutou hudbou.

Premiéra se konala 25. října 2022 v Divadle na Orlí v Brně v rámci festivalu Expozice nové hudby.

Realitu stále rozšiřujeme. Nejen virtuálně, ale také reálně ji rozšiřujeme: tím, jak ji odlišně vnímáme, jak ji prožíváme, jak ji popisujeme, jak o ní uvažujeme a jak ji vykládáme. Žijeme mýty. Žijeme v mýtech a mytologizujeme prožívanou realitu. Každý den svádíme ukrutné boje a každý den heroicky vítězíme i statečně podléháme, každý den překonáváme sama sebe. Nerozeznáváme, co je skutečné a co je domnělé, co je zdánlivé, co je banální a co fatální.
Popisujeme skutečnost jako mýtus, neboť skutečné se zdá málo dynamické, málo epické a málo dramatické. Běžné se zdá jako ohromující a ohromující se naopak ztrácí ve zdánlivé bezvýznamnosti. Vše určuje úhel pohledu. Vše je nástrojem síly. Síly pohnout úhlem pohledu. Síly vnímat jiný úhel pohledu.
Sara'smile je vrstvením paralel: osudů, životů, pohledů, příběhů. Jsou to zlomky vrcholových linií ve velehorách každodennosti i mýtických příběhů. Fragmenty rituálů a náznaky receptů. Záblesky odrazů mnoha a mnoha Sár, které se v nekonečné smyčce rozpíjejí v odrazech zrcadel. Odrazem odrazů. Nevíme, kolik jich je, kolik jich bylo, ani kolik jich bude. Víme jen, že mýtus je realita a realita má sílu mýtu. A tak se jí dotýkáme, mačkáme ji, ale ona jako nymfa uniká mezi přejíždějícími prsty. – Vít Zouhar 

Fotografie z představení a zákulisí (c) Omar Delgado (https://fotoclaire.com/sara-smile) >>

Sára Medková

je odbornou kritikou oceňována především za brilantní techniku, strhující temperament a nevšední muzikalitu. Kromě pozvání na slavný mezinárodní Shanghai Spring Music Festival debutovala v proslulém Murchinson Performing Center v Dallasu, Wild Beast v Los Angeles, Music Center v Jerusalémě, Central Conservatory v Pekingu, v koncertní sérii BVVA v Madridu nebo na Královské akademii v Gentu. Jako jediná česká pianistka se vystoupila se samostatným recitálem na prestižním festivalu PIANODROM v Albánii. Úspěšný debut na mezinárodním festivalu New Music Week v Šanghaji 2015 kritika označila jako „umění nejvyšších kvalit“. Je laureátkou několika mezinárodních klavírních soutěží (např. Yamaha Competition, Concorso Argento v Itálii, International Piano Competition Salerno či Mezinárodní klavírní soutěže J. Suka). V letech 2009 a 2012 obdržela prestižní stipendia Českého hudebního fondu a cenu Ochranného svazu autorského pro nejúspěšnějšího mladého skladatele vážné hudby a téhož roku byla vyzvána k napsání povinné skladby pro Rubinsteinovu klavírní soutěž. Čerstvým úspěchem je cena za nejlepší interpretaci českého skladatele po roce 1950, kterou Sára získala v roce 2019 na mezinárodní soutěži v rámci International Summer Academy v Reichenau v Rakousku. Vystoupila na koncertních pódiích v 23 zemích Evropy, USA, Asie i Afriky na festivalech Shanghai Spring Music Festival, New Music Week, Ciclo conciertos de solistas fundación BBVA, Ohrid Summer Festival, Moravský podzim, Expozice nové hudby, Janáček Brno, Pianodrom, Forfest, PostmutArt, Smetanovské dny, Setkávání nové hudby Plus, Ad libitum, Audioart, Schemnitiensis, Art´s Birthday aj. Je členkou Ensemble Marijan a zakládající členkou souboru ISHA trio, se kterým natočila CD Ancient Stories a Love Stories. V roce 2017 natočila pro Arta records profilové CD De Profundis s díly J. S. Bacha, V. Zouhara, I. Medka a F. Rzewského.

Ivo Medek

skladatel, improvizátor a autor několika monografií je profesorem kompozice brněnské JAMU, kde zastával funkci děkana i rektora. Je autorem nebo spoluautorem sedmi oper a více než padesáti komorních i orchestrálních skladeb a multimediálních projektů; mnoho z nich bylo provedeno na významných pódiích v Evropě, Asii i Americe v podání předních světových interpretů. Přednášel na více než dvaceti zahraničních univerzitách a profesních institucích.

Vít Zouhar
(*1966)

hudební skladatel, muzikolog a profesor Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem nebo spoluautorem devíti oper (L'Arianna, La Dafne, Coronide, Torso, ECHO), více než šedesáti orchestrálních a komorních děl (Brána slunce, Blízká setkání zběsilostí srdce, Pinnas columbae), hudebních her a zvukových instalací (Arcadi, zaHRAda, Tastes, Planina, EUOUA). Jeho hudba je spojována s minimalismem a postmodernou. Zouhar je nositelem Ceny Alfréda Radoka, ceny NUBERG a mnoha dalších ocenění. Řada skladeb vznikla na objednávku (Národní divadlo v Praze, Pražské jaro, Moravský podzim, Orchestr Berg, Ensemble Damian) a je pravidelně prováděna a nahrávána v Evropě a USA. V roce 2001 Zouhar spoluzaložil program Slyšet jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově. S Jaromírem Synkem a Jiřím Kopeckým vydal knihu Hudební hry jinak (2014) a s Jaromírem Synkem a Ivo Medkem Composing in the classroom: Different Hearing (2014). Jeho teoretické práce jsou zaměřeny na hudbu 20. a 21. století (Bohuslav Martinů, minimalismus, hudební postmoderna). V letech 1992-2004 Zouhar působil na Institutu pro elektronickou hudbu při Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském Hradci. Od roku 1992 přednáší na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2010 je prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci.

Rocc

vystudoval operní režii na JAMU v Brně, postgraduálně studoval scénografii v Curychu a v Offenbachu nad Mohanem. Jako režisér a výtvarník vytvořil přibližně 60 operních produkcí a spolupracoval s národními divadly v Praze, Brně, Ostravě, Lublani (Slovinsko), Rize (Lotyšsko), Wroclawi (Polsko) a s Operou Bergen (Norsko). Jeho práce byla prezentovaná na mnoha mezinárodních festivalech. Speciální Roccovou profilací je současná opera, je zakladatelem a uměleckým vedoucím Opery eXperiment. V sezoně 2008/09 byl zástupcem uměleckého šéfa a v letech 2009–11 uměleckým šéfem Janáčkovy opery NDB. 2011–13 působil jako umělecký šéf Státní opery Praha, která se v lednu 2012 propojila s Operou ND v Praze. 2013–19 byl uměleckým šéfem Opery ND v Lublani. V roce 2018 bylo Roccovi uděleno Uznání významných uměleckých děl, jedná se o nejvyšší umělecký titul Univerzity v Lublani odpovídající vědeckému doktorskému titulu. Je docentem v oboru operního herectví na Hudební akademii v Lublani a členem odborných porot na mezinárodních pěveckých soutěžích doma i v zahraničí.

Lukáš Medek

má za sebou 15 let profesionálních zkušeností v oboru vývoje počítačových her, 3D grafiky, 2D grafiky a tvorby digitální koláže a videí pro počítačové hry, reklamu, animace, design a multimediální kompozice. Zpracovává projekty pro vývojáře her, reklamní společnosti, filmové tvůrce, kulturní a umělecká sdružení a fotografy. Vystudoval Fakultu Výtvarných Umění v Brně a podílel se na mnoha multimediálních představeních ve spolupráci s českými i zahraničními umělci včetně studentů a absolventů JAMU a FaVU. V současné době pracuje v brněnském nezávislém herním studiu CBE Software, v pražském herním studiu GoldKnights, vyučuje 3D grafiku v rámci kurzů GameDevHub, má na kontě kompletní vizuální stránku pro 7 počítačových her a spolupracoval na mnoha dalších. V rámci volné tvorby se soustřeďuje především na tvorbu interaktivních videí a VJing pro divadelní a multimediální představení. Je autorem vizuální složky multimediálních projektů TASTES, MARISHA a TiAmo autorského týmu Medková, Medek, Zouhar, Rocc nebo opery M. Dvořákové a I. Medka Alice in Bed v produkci ND Brno.