Vít Zouhar:
MINIMALISSIMA

středa 29. 11. v 19:00
Kaple Božího Těla
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Sára Medková, ISHA trio a Cello octet Filharmonie Brno hrají postminimalistické skladby Víta Zouhara

Program:
Vít Zouhar: Šest klavírů (1992; 6´) – pro klavír a pás
Vít Zouhar: Prosvítání (2019; 19´) – pro hlas, flétnu a klavír
Vít Zouhar: Zvlněná hladina (2021; 33´) – pro klavír a violoncellové okteto

Sára Medková – klavír

ISHA trio
Aneta Podracká Bendová
 – hlas
Hana Hána – flétna
Sára Medková – klavír


Cello octet Filharmonie Brno:
Lukáš Svoboda, violoncello
Štěpánka Plocková, violoncello
Eva Koválová, violoncello
Rudolf Mrazík, violoncello
Iveta Vacková, violoncello
Katarína Madariová, violoncello
Jan Kavan, violoncello
Radan Vach, violoncello 

Vít Zouhar: Šest klavírů (1992, 6´). Pro klavíristku a pás
Skladba Šest klavírů vznikla opakováním šesti odlišných klavírních smyček. V roce 1992 jsem experimentoval se souběžně znějícími a stále se opakujícími plochami. Šest klavírů je výsledkem těchto her. Před mnoha lety jsem si k této skladbě poznamenal: „To vše může být pouhým ochranným zbarvením ambientní relaxační plochy, která jen zrcadlí uchopující interpretaci, aniž by ji sama představovala.“
Dana Drápelová skladbu premiérovala v roce 1992, a proto jsem se rozhodl pro femininum v podtitulu skladby. Klavíristky Patricia Goodson, Janna Polyzoides a Sára Medková potvrzují správnost mého rozhodnutí.
Skladba Šest klavírů byla oceněna ve skladatelské soutěži GENERACE v roce 1993.

Vít Zouhar: Prosvítání (2019; 10´). Pro zpěv, flétnu a klavír
Hudební objekty se opakují, prosvítají a v čase se rozpíjejí. V tichu. Bez začátků a konců. Levitují. V prostoru vytváří vlastní prostor. Trojjediný oblouk. Ozvěna sama sebe.
Skladba vznikla na objednávku Sáry Medkové, ISHA trio a hudebního festivalu MusicOlomouc pro prostor Kaple Božího těla, kde zazněla v premiéře 8. října 2019.

Vít Zouhar: Zvlněná hladina (2021; 30´). Pro klavír a violoncellové okteto
Vítr. Hladina. Vlny. Vůle směřovat. Touha se nést. Větrem. Proudy. Být unesen i unášen. Proti touze. Proti větru. Směřovat. Zpět do neznáma. Znovu a znovu. S větrem i proti němu: Bolina, la ninfa. S cílem i proti němu. Zvlněnou hladinou.
Skladba vznikla na objednávku festivalu Moravský podzim. Ve světové premiéře ji provedla Maki Namekawa a Cello Octet Amsterdam 14. října 2021.

Vít Zouhar
(*1966) 

VÍT ZOUHAR (*1966) je autorem nebo spoluautorem jedenácti oper (I-ME, Sara'smile, L'Arianna, ECHO, La Dafne, Coronide, Torso ad.), více než šedesáti orchestrálních a komorních děl, hudebních her a zvukových instalací. Jeho hudba je spojována s (barokním) minimalismem a postmodernou. Řada skladeb vznikla na objednávku (Slovenian Chamber Music Theatre, Český rozhlas Vltava, Národní divadlo v Praze, Pražské jaro, Brno Contemporary Orchestra, Orchestr Berg, Ensemble Damian) a je pravidelně prováděna a nahrávána v Evropě a USA. Zouharova divadelní tvorba byla v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafne, Noci Dnem, Otvírání studánek Alfréda Radoka), Ensemble Damian (L'Arianna, Torso, Coronide, Saeculum Coronatum) a opera povera (ECHO). Jako hostující skladatel působil ve Werkstadt Graz a na IEM Graz. Je autorem a spoluautorem deseti knih o hudbě a řady článků. Podílí se na Souborném vydání děl Bohuslava Martinů a jeho korespondenci. Přednášel a vedl masterclass na univerzitách, festivalech a konferencích v Evropě, USA, Číně a Jižní Koreji. V roce 2001 založil program Slyšet jinak. Zouhar je držitelem Ceny Alfréda Radoka, NUBERG a řady dalších ocenění. Je prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci.

https://czmic.bandcamp.com/album/v-t-zouhar
https://www.mujrozhlas.cz/radiocustica/vit-zouhar-natum
https://www.mujrozhlas.cz/vizitka/premiera-muze-byt-i-derniera-kdyz-pisu-operu-myslim-hlavne-na-umelce-prostor-kde-se-bude

VÍT ZOUHAR (*1966) is the author or co-author of eleven operas (I-ME, Sara'smile, L'Arianna, ECHO, La Dafne, Coronide, Torso, etc.), more than sixty orchestral and chamber works, music plays and sound installations. His music is associated with (baroque) minimalism and postmodernism. A number of compositions have been commissioned (Slovenian Chamber Music Theatre, Czech Radio Vltava, National Theatre in Prague, Prague Spring, Brno Contemporary Orchestra, Berg Orchestra, Ensemble Damian) and are regularly performed and recorded in Europe and the USA. Zouhar's theatre work was in the repertoire of the National Theatre in Prague (Radúz and Mahulena, The Lord of the Pigsty), the National Theatre in Brno (La Dafne, Nights by Day, The Opening of the Wells by Alfréd Radok), Ensemble Damian (L'Arianna, Torso, Coronide, Saeculum Coronatum) and opera povera (ECHO). He has worked as a guest composer at Werkstadt Graz and IEM Graz. He is the author and co-author of ten books on music and a number of articles. He participates in the Complete Edition of the Works of Bohuslav Martinů and his correspondence. He has lectured and led masterclasses at universities, festivals and conferences in Europe, the USA, China and South Korea. In 2001, he founded the Different Hearing Program. Zouhar is the recipient of the Alfréd Radok Award, NUBERG and many other awards. He is the Vice-Rector of Palacký University in Olomouc. 

Sára Medková

Sára Medková je odbornou kritikou oceňována především za brilantní techniku, strhující temperament a nevšední muzikalitu. Kromě pozvání na slavný mezinárodní Shanghai Spring Music Festival debutovala v proslulém Murchinson Performing Center v Dallasu, Wild Beast v Los Angeles, Music Center v Jerusalémě, Central Conservatory v Pekingu, v koncertní sérii BVVA v Madridu nebo na Královské akademii v Gentu. Jako jediná česká pianistka se vystoupila se samostatným recitálem na prestižním festivalu PIANODROM v Albánii. Úspěšný debut na mezinárodním festivalu New Music Week v Šanghaji 2015 kritika označila jako „umění nejvyšších kvalit“. Je laureátkou několika mezinárodních klavírních soutěží (Itálie, ČR, Rakousko). V letech 2009 a 2012 obdržela prestižní stipendia Českého hudebního fondu a cenu Ochranného svazu autorského pro nejúspěšnějšího mladého skladatele vážné hudby a téhož roku byla vyzvána k napsání povinné skladby pro Rubinsteinovu klavírní soutěž. Posledním úspěchem je cena za nejlepší interpretaci českého skladatele po roce 1950, kterou Sára získala v roce 2019 na mezinárodní soutěži v rámci International Summer Academy v Reichenau v Rakousku. Vystoupila na koncertních pódiích v 29 zemích Evropy, USA, Asie i Afriky. Je členkou Ensemble Marijan a zakládající členkou souboru ISHA trio, se kterým natočila CD Ancient Stories a Love Stories.

ISHA trio

ISHA trio bylo založeno v roce 2007 na půdě JAMU v Brně a brzy se zařadilo mezi špičkové soubory u nás i v zahraničí. Soubor dnes vystoupí v obsazení Gabriela Vermelho (hlas, kvinton), Hana Hána (flétna), Sára Medková (klavír). Repertoár ansámblu zahrnuje skladby od baroka až po hudbu soudobou, na kterou se soubor specializuje. Trio koncertuje na prestižních pódiích v Evropě, Číně a USA. Vystoupilo na mezinárodních hudebních festivalech Audio Art Krakow, Charterhouse International Music Festival, Moravský podzim, Expozice nové hudby, Janáček Brno, Smetanovské dny, Music Olomouc, Setkávání nové hudby plus, Přítomnost Praha, Dny soudobé hudby, Schrattenbach Olomouc, Forfest, aj. Nahrávky Ancient Stories (2011) a Love Stories (2015) se setkaly s pozitivním ohlasem u publika i odborné veřejnosti. 

Cello octet
Filharmonie Brno

Cello octet Filharmonie Brno sestává převážně z členů Filharmonie Brno. Vznikl v roce 2023 na podnět pianistky Sáry Medkové speciálně pro koncert Minimalissima a provedení skladby Víta Zouhara Zvlněná hladina pro klavír a violoncellové okteto.